هوای تهران قابل قبول شد

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران با شاخص 82، در وضعیت زرد و قابل قبول است همچنین وضعیت 3 شهر استان تهران نارنجی است.

هوای تهران قابل قبول شد

به گزارش آل نور از تهران،‌ طبق داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران با شاخص 82 در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد. بر اساس این گزارش کیفیت 4 منطقه تهران در وضعیت نارنجی و مابقی مناطق تهران در وضعیت زرد و قابل قبول هستند. 3 شهر نارنجی است بر اساس این گزارش پیشوا با شاخص 136، پاکدشت با شاخص 105 و ورامین با شاخص 114 در وضعیت نارنجی آلودگی هوا و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند و مابقی شهرهای استان در وضعیت زرد و قابل قبول هستند. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است. از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران 9 روز هوای پاک، 180 روز هوای قابل قبول، 66 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 10 روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید