آیا پیام مشارکت بسیار پایین در انتخابات تهران را گرفته ایم یا مثل وزیر کشور آن را حماسه می دانیم؟

دور دوم انتخابات مجلس در برخی شهرها به‌ویژه تهران نتایج عجیبی داشت.

آیا پیام مشارکت بسیار پایین در انتخابات تهران را گرفته ایم یا مثل وزیر کشور آن را حماسه می دانیم؟

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ریزش مشارکت بسیار زیاد بود و به حدود یک سوم دور اول رسید. دور اول نیز بسیار کم و در حدود ۲۲‌درصد بود. البته بخش مهمی از این‌مشارکت، مربوط به مناطق اطراف تهران است و اگر فقط آمار مناطق ۲۲گانه تهران در اختیار باشد نتایج به ۱۵-‌10درصد در دور اول و زیر ۵‌درصد در دور دوم می‌رسد.

این کاهش رأی به گونه‌ای بود که برخی از اصول‌گرایان شاخص نیز آن را نشانه قاطعی از رد جناح غالب از سوی مردم دانستند. حتی وزیر کشور نیز که در توصیف حماسی بودن این مشارکت ۷‌درصدی توییت زده بود، مجبور به حذف آن شد.

دیدگاهتان را بنویسید