اطلاعيه تشكيل پرونده در كميسيون هاي رسيدگي به اراضي اختلافي

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جوین،درخصوص تشكيل پرونده در كميسيون هاي رسيدگي به اراضي اختلافي (ماده واحده) اطلاعیه صادر کرد.

ضوابط بهداشتی در واحدهای عرضه فراورده های خام دامی رعایت نمی شود

مسئول واحد نظارت شبکه دامپزشكي جوین با اشاره به اینکه عرضه گوشت مرغ و آلایشات آن درشهرستان رو به افزایش است گفت: دراكثر اين واحد ها ضوابط بهداشتي دامپزشكي رعايت نمي شود.