عناوین اصلی
امام جمعه جوین:
امام جمعه جوین گفت: : امروز دشمنان از روحیه بسیجی می ترسند و بسیج باید این تفکر خود را حفظ کند و این مهم نیازمند استعانت از اهل بیت علیهم السلام است.
گزارش/
دفع اصولی زباله‌ها در مرکز شهرستان جوین آن‌ چنان‌ که باید مورد توجه قرار نگرفته و همین امر اثرات مخربی را بر محیط زیست این شهرستان داشته است.
گزارش تصویری/
دفع غیراصولی زباله‌ها در مرکز شهرستان جوین آن‌ چنان‌ که باید مورد توجه قرار نگرفته و اثرات مخربی را بر محیط زیست این شهرستان داشته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین:
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین گفت: حفاظت، احیاء و توسعه ی منابع طبیعی در راستای پدافند غیرعامل بوده و در این نوع پدافند تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند .
یادداشت/
با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورا صورت می گیرد، بنابر این شورا ها ناظر بر توسعه همه جانبه شهر هستند نه فقط شهرداری .
واکنش امام جمعه جوین به یاوه گویی های ترامپ:
امام جمعه جوین گفت: هرچند نباید سخنان ترامپ بی پاسخ بماند، ولی نباید تمام وقت خود را صرف سخنان بیهوده یک شخص دیوانه بکنیم، چرا که حرف های این فرد هیچ اساس و منطقی ندارد.
آخرین اخبار